Oferujemy gazy:

  • Tlen techniczny
  • Dwutlenek węgla
  • Azot techniczny
  • Acetylen rozpuszczony
  • Argon techniczny
  • Mieszaniny gazów na bazie argonu
  • Mieszanki spożywcze
  • Gazy specjalistyczne
  • Inne gazy