Bramy przeciwpożarowe


 • Oględziny zewnętrzne bramy

 • Regulacja przeciwciężarów i naciągów lin nośnych

 • Smarowanie prowadnic i regulacja toru jazdy

 • Sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej

 • Poprawienie mocowań elementów

 • Sprawdzenie pozostałych elementów ruchomych

 • Regulacja i smarowanie elementów ruchomych

 • Kontrola czujników dymowych

 • Sprawdzenie oznakowania •  

  Należą do systemu biernej ochrony przeciwpożarowej budynku i podobnie jak ściany, są podstawową barierą dla rozprzestrzeniającego się ognia. Gwarantują ochronę najważniejszych miejsc i szlaków komunikacyjnych, takich jak drogi ewakuacyjne (korytarze, klatki schodowe), kotłownie, serwerownie, hale magazynowe itp). Sprawna brama ppoż. jest gwarantem skutecznego oddzielenia przeciwpożarowego i utrzymuje środowisko pożarowe w pierwotnym miejscu powstania pożaru, oddzielając w ten sposób strefy pożarowe.
  Dzięki nim możliwa jest bezpieczna ewakuacja, szybsze przeprowadzenie działań gaśniczych oraz znaczne ograniczenie strat pożarowych.

  Tylko odpowiednia konserwacja i przeglądy techniczne pomogą utrzymać sprawność bram przeciwpożarowych w krytycznej sytuacji.

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) właściciel / zarządca obiektu ma obowiązek zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzeń przeciwpożarowych – w tym m.in. bram przeciwpożarowych.

   

  Co obejmuje kontrola bram przeciwpożarowych


 • Oględziny zewnętrzne bramy

 • Regulacja przeciwciężarów i naciągów lin nośnych

 • Smarowanie prowadnic i regulacja toru jazdy

 • Sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej

 • Poprawienie mocowań elementów

 • Sprawdzenie pozostałych elementów ruchomych

 • Regulacja i smarowanie elementów ruchomych

 • Kontrola czujników dymowych

 • Sprawdzenie oznakowania