Systemy detekcji gazów wybuchowych

W przypadku wykrycia zagrożenia system podejmuje akcję. Najprostszym sposobem jest ogłoszenie alarmu i do tego służą sygnalizatory optyczne, akustyczne i optyczno-akustyczne, sterowane wyjściami napięciowymi modułów alarmowych.
Do wyboru dostępnę są także wyświetlacze tekstu alarmowego – podświetlane tablice ostrzegawcze.
Najnowsza propozycja to sygnalizator głosowy, wypowiadający tekst precyzyjnie określający rodzaj zagrożenia.
Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne w obiektach, w których występuje kilka różnych systemów alarmowych.
-Urządzenia wykonawcze

W przypadku wykrycia zagrożenia system podejmuje akcję. Najprostszym sposobem jest ogłoszenie alarmu i do tego służą sygnalizatory optyczne, akustyczne i optyczno-akustyczne, sterowane wyjściami napięciowymi modułów alarmowych.
Do wyboru dostępnę są także wyświetlacze tekstu alarmowego – podświetlane tablice ostrzegawcze.
Najnowsza propozycja to sygnalizator głosowy, wypowiadający tekst precyzyjnie określający rodzaj zagrożenia.
Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne w obiektach, w których występuje kilka różnych systemów alarmowych.