Drzwi przeciwpożarowe

 

Należą do systemu biernej ochrony przeciwpożarowej budynku i podobnie jak ściany, są podstawową barierą dla rozprzestrzeniającego się ognia. Gwarantują ochronę najważniejszych miejsc i szlaków komunikacyjnych, takich jak drogi ewakuacyjne (korytarze, klatki schodowe), kotłownie, serwerownie, hale magazynowe itp). Sprawne drzwi ppoż. są gwarantem skutecznego oddzielenia przeciwpożarowego i utrzymują środowisko pożarowe w pierwotnym miejscu powstania pożaru, oddzielając w ten sposób strefy pożarowe.
Dzięki nim możliwa jest bezpieczna ewakuacja, szybsze przeprowadzenie działań gaśniczych oraz znaczne ograniczenie strat pożarowych.

Tylko odpowiednia konserwacja i przeglądy techniczne pomogą utrzymać sprawność drzwi przeciwpożarowych w krytycznej sytuacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) właściciel / zarządca obiektu ma obowiązek zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzeń przeciwpożarowych – w tym m.in. drzwi przeciwpożarowych.

 

Co obejmuje kontrola drzwi przeciwpożarowych?:

 • Oględziny zewnętrznej konstrukcji drzwi

 • Sprawdzenie stanu powłoki lakierniczej

 • Sprawdzenie zawiasów i ich mocowania

 • Kontrola szczeliny między posadzką a skrzydłem

 • Sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej

 • Kontrola osadzenia ościeżnicy

 • Sprawdzenie pozostałych elementów ruchomych

 • Kontrola mocowania mechanizmu samozamykacza drzwi ppoż

 • Weryfikacja stanu ewentualnego przeszklenia oraz uszczelek przyszybowych w drzwiach

 • Kontrola regulatora kolejności zamykania drzwi

 • Sprawdzenie oznakowania

 •  

  Należą do systemu biernej ochrony przeciwpożarowej budynku i podobnie jak ściany, są podstawową barierą dla rozprzestrzeniającego się ognia. Gwarantują ochronę najważniejszych miejsc i szlaków komunikacyjnych, takich jak drogi ewakuacyjne (korytarze, klatki schodowe), kotłownie, serwerownie, hale magazynowe itp). Sprawne drzwi ppoż. są gwarantem skutecznego oddzielenia przeciwpożarowego i utrzymują środowisko pożarowe w pierwotnym miejscu powstania pożaru, oddzielając w ten sposób strefy pożarowe.
  Dzięki nim możliwa jest bezpieczna ewakuacja, szybsze przeprowadzenie działań gaśniczych oraz znaczne ograniczenie strat pożarowych.

  Tylko odpowiednia konserwacja i przeglądy techniczne pomogą utrzymać sprawność drzwi przeciwpożarowych w krytycznej sytuacji.

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) właściciel / zarządca obiektu ma obowiązek zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzeń przeciwpożarowych – w tym m.in. drzwi przeciwpożarowych.

   

  Co obejmuje kontrola drzwi przeciwpożarowych?:

 • Oględziny zewnętrznej konstrukcji drzwi

 • Sprawdzenie stanu powłoki lakierniczej

 • Sprawdzenie zawiasów i ich mocowania

 • Kontrola szczeliny między posadzką a skrzydłem

 • Sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej

 • Kontrola osadzenia ościeżnicy

 • Sprawdzenie pozostałych elementów ruchomych

 • Kontrola mocowania mechanizmu samozamykacza drzwi ppoż

 • Weryfikacja stanu ewentualnego przeszklenia oraz uszczelek przyszybowych w drzwiach

 • Kontrola regulatora kolejności zamykania drzwi

 • Sprawdzenie oznakowania