Dział elektryczny

Oprócz usług przeciwpożarowych
nasza firma świadczy również usługi elektryczne
w zakresie:

Projektowania i wykonawstwa:

  • Sieci elektroenergetycznych kablowych średnich napięć SN
  • Sieci elektroenergetycznych kablowych niskich napięć NN
  • Instalacji elektrycznych
  • Pomiarów elektrycznych
  • Modernizacji istniejących sieci elektrycznych