Dział projektowy

Nasz dział projektowy składający się z wykwalifikowanej kadry będącej pod opieką absolwenta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,
posiada bogate doświadczenie i wykonuje:

 

  • Operaty przeciwpożarowe dla miejsc magazynowania i przetwarzania odpadów
  • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego
  • Projekty instalacji i urządzeń przeciwpożarowych
  • Systemu sygnalizacji pożaru (SSP)
  • Systemu oddymiania
  • Instalacji wodociągowej przeciwpożarowej
  • Dokumentacje wykonawczą i powykonawczą
  • Ocenę zagrożenia wybuchem
  • Dokument zabezpieczenia przed wybuchem
  • Instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego