Gaśnice i Agregaty

To jest nagłówek

Grupy pożarów:

Pożary grupy A :
pożary materiałów stałych pochodzenia organicznego

Pożary grupy B :
pożary cieczy palnych, w tym również materiałów topiących się w procesie palenia

Pożary grupy C:
Pożary gazów

Pożary grupy D:
Pożary metali

Pożary grupy E:
pożary urządzeń pod napięciem oraz w okolicy urządzeń elektrycznych

Pożary grupy F:
pożary tłuszczów spożywczych

Oznaczenie gaśnic:

GP- gaśnica proszkowa
GW - gaśnica pianowa
GS- gaśnica śniegowa
GWG - gaśnica pianowa stosowana w przypadku pożarów w gastronomii

Gdzie powinny być rozmieszczone gaśnice w budynku?:

Mówi nam o tym rozporządzenie Dz.U.2010.109.719
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

W miejscach łatwo dostępnych i widocznych:

 • na klatkach schodowych

 • przy wejściach do budynków

 • przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz

 • na korytarzach

 • w obiektach wielokondygnacyjnych

 • w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki)

  Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:

 • odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;

 • do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

  2 kg masy środka gaśniczego zawarte w gaśnicach przypada na:

 • każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, które nie jest chronione stałym urządzeniem gaśniczym

 • zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem

 • zaliczającej się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III, ZL V

 • produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad MJ/m2

  na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej w punkcie powyżej z wyjątkiem strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV

  Jak często wykonywać przeglądy gaśnic?:

  Zgodnie z zaleceniami producenta gaśnice przenośne typu x oznakowane znakiem CE (wyprodukowane po 2002 r.) należy poddać przeglądom minimum raz w roku.

  Kiedy gaśnica nadaje się do remontu?:

 • Remont gaśnic należy wykonywać co 5 lat.

  Remont polega m.in na wymianie środka gaśniczego, sprawdzenie stanu technicznego wnętrza zbiornika, zaworu i pozostałych elementów.

 • w przypadku gdy na manometrze gaśnicy strzałka wskazuje ciśnienie poza zielonym polem,

 • widoczne są uszkodzenia, ogniska korozji itp.

 • Po każdym użyciu gaśnicę należy ponownie napełnić środkiem gaśniczym.. • Jakie rozróżniamy typy gaśnic?:

  Gaśnice proszkowe:

  To najbardziej popularne gaśnice w Polsce, są wypełnione wypełnione drobnym proszkiem gaśniczym, który za pomocą niepalnego gazu jest wyrzucany z gaśnicy w celu odcięcia tlenu od płonącej powierzchni. Występują w wersji stałociśnieniowej i z dodatkowym zbiornikiem. Przeznaczone są głównie do gaszenia pożarów z grup ABC lub BC. W porównania do innych typów gaśnic, o podobnych rozmiarach, charakteryzują się największą skutecznością gaśniczą.

  Gaśnice pianowe i płynowe:
  To typ gaśnic, gdzie środkiem gaśniczym jest piana gaśnicza, która powstaje z koncentratu środka pianotwórczego i wody. Piana uwalniana jest ze zbiornika pod wpływem sprężonego gazu. Gaśnice pianowe idealnie nadają się do gaszenia pożarów grup A i B. natomiast gaśnice płynowe sprawdzą się przy gaszeniu pożarów z grup A,B,F.
  Znajdują szerokie zastosowanie: w obiektach użyteczności publicznej, pomieszczeniach biurowych, halach produkcyjnych, szkołach, magazynach cieczy palnych, portach lotniczych.

  Gaśnice wodne i mgłowe:
  To typ gaśnic, w których środkiem gaśniczym jest woda zdemineralizowana. Unikatowa technologia wytwarzania z niej ekologicznej mgły wodnej pozwala zminimalizować szkody powstałe w wyniku gaszenia pożaru.
  Przeznaczone są najczęściej do gaszenia pożarów z grup A i AF.
  Doskonale nadaje się do gaszenia płonącej na ludziach odzieży, ważnych dokumentów i urządzeń.

  Gaśnice śniegowe:
  Środkiem gaśniczym w gaśnicach śniegowych jest skroplony dwutlenek węgla (CO2). Służą do gaszenia pożarów z grupy B. Znajdują szczególne zastosowanie wszędzie tam, gdzie użycie proszków gaśniczych nie jest wskazane ze względu na występowanie urządzeń wrażliwych na pyły i wszelkie zabrudzenia, np.: w lakierniach, energetyce i halach przemysłowych.

  Gaśnice do gaszenia metali:
  Gaśnica przeznaczona dla specjalistycznych zakładów pracy zajmujących się przetwarzaniem metali, obróbką związaną
  z ryzykiem pożaru z grupy D

  Gaśnice domowe:
  Doskonale nadają się do gaszenia większości domowych pożarów w zarodku. Mały ciężar oraz łatwość użycia umożliwiają użycie urządzenia przez osoby dorosłe bez specjalnego przeszkolenia.
  Skutecznie gaszą m. in. pożary ciał stałych, cieczy oraz olejów i tłuszczów jadalnych. Wyróżniamy typy gaśnic domowych

 • Domowa 1

 • przeznaczona do pożarów z grupy A, F- Idealnie sprawdza się w kuchni lub w salonie z kominkiem.

 • Domowa 2
 • przeznaczona do gaszenia pożarów z grupy A, B, F.- Można nią gasić urządzenia elektryczne pod napięciem do 1000 V, z zachowaniem bezpiecznej odległości min. 1 m od gaszonego przedmiotu.

  Agregaty gaśnicze:
  Często nazywane gaśnicami przewoźnymi. Umieszcza się je przeważnie tam gdzie jest duże ryzyko pożaru oraz szkód jaki mógłby wyrządzić, główną zaletą jest zawartość 25kg proszku, dzięki czemu akcję gaśniczą można prowadzić bez przerw.

  Grupy pożarów:

  Pożary grupy A :
  pożary materiałów stałych pochodzenia organicznego

  Pożary grupy B :
  pożary cieczy palnych, w tym również materiałów topiących się w procesie palenia

  Pożary grupy C:
  Pożary gazów

  Pożary grupy D:
  Pożary metali

  Pożary grupy E:
  pożary urządzeń pod napięciem oraz w okolicy urządzeń elektrycznych

  Pożary grupy F:
  pożary tłuszczów spożywczych

  Oznaczenie gaśnic:

  GP- gaśnica proszkowa
  GW - gaśnica pianowa
  GS- gaśnica śniegowa
  GWG - gaśnica pianowa stosowana w przypadku pożarów w gastronomii

  Gdzie powinny być rozmieszczone gaśnice w budynku?:

  Mówi nam o tym rozporządzenie Dz.U.2010.109.719
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

  W miejscach łatwo dostępnych i widocznych:

 • na klatkach schodowych

 • przy wejściach do budynków

 • przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz

 • na korytarzach

 • w obiektach wielokondygnacyjnych

 • w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki)

  Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:

 • odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;

 • do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

  2 kg masy środka gaśniczego zawarte w gaśnicach przypada na:

 • każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, które nie jest chronione stałym urządzeniem gaśniczym

 • zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem

 • zaliczającej się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III, ZL V

 • produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad MJ/m2

  na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej w punkcie powyżej z wyjątkiem strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV

  Jak często wykonywać przeglądy gaśnic?:

  Zgodnie z zaleceniami producenta gaśnice przenośne typu x oznakowane znakiem CE (wyprodukowane po 2002 r.) należy poddać przeglądom minimum raz w roku.

  Kiedy gaśnica nadaje się do remontu?:

 • Remont gaśnic należy wykonywać co 5 lat.

  Remont polega m.in na wymianie środka gaśniczego, sprawdzenie stanu technicznego wnętrza zbiornika, zaworu i pozostałych elementów.

 • w przypadku gdy na manometrze gaśnicy strzałka wskazuje ciśnienie poza zielonym polem,

 • widoczne są uszkodzenia, ogniska korozji itp.

 • Po każdym użyciu gaśnicę należy ponownie napełnić środkiem gaśniczym..