Hydranty wewnętrzne

Hydranty wewnętrzne to niezbędne elementy systemów przeciwpożarowych, które pozwalają szybko i skutecznie
gasić płomienie w sytuacji zagrożenia.
Mimo że do konieczności ich użycia dochodzi stosunkowo rzadko, stosuje się je powszechnie w określonych typach budynków

 • strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii
  zagrożenia ludzi (szkoły, przedszkola, zakłady pracy itd.)

 • garażach

 • obiektach przemysłowo-magazynowych

 • budynkach wysokich i wysokościowych

  Wyróżnia się hydranty wewnętrzne uruchamiane ręcznie (te są stosowane częściej) oraz uruchamiane automatycznie. Standardowy hydrant gaśniczy składa się m.in. ze zwijadła z dostarczaną wodą, ręcznego zaworu odcinającego, węża oraz prądownicy z zaworem zamykającym. Według obowiązujących regulacji hydranty wewnętrzne występują w trzech rodzajach — hydrant DN 25, DN 33, DN 52.
  Urządzenia te różnią się między sobą przede wszystkim średnicą instalacji dostarczającej wodę oraz średnicą węży.
  W naszej ofercie znajdują się wszystkie trzy typy hydrantów wewnętrznych.
  Ponadto proponujemy wszystkie elementy uzupełniające i dodatkowe, m.in. podpory i podstawy do hydrantów, sygnalizatory otwarcia zaworu, a także zabezpieczenia przed dewastacją lub kradzieżą.

  Jaki hydrant zastosować?:

  - Hydrant DN25

 • W budynkach wysokich i wysokościowych na każdej kondygnacji, z wyjątkiem kondygnacji obejmującej strefę pożarową ZL

 • W budynkach niskich, średniowysokich innych niż tymczasowy, na każdej kondygnacji:

 • W strefie pożarowej o powierzchni >200 m2 zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V

 • W strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III:

  a) o powierzchni > 200 m2 w budynku średniowysokim, przy czym jeżeli jest to strefa pożarowa obejmująca tylko pierwszą kondygnację, a nad nią znajdują się strefy pożarowe zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy >1000 m2

  b) o powierzchni >1000 m2 w budynku niskim

  Hydranty DN25 stosuje się w budynkach zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL np. w budynkach użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego: przedszkola, szkoły, hotele, centra handlowe, banki, biura, apteki, sklepy.

  - Hydrant DN33

 • Garażu jednokondygnacyjnym zamkniętym o liczbie miejsc postojowych >10,

 • Garażu wielokondygnacyjnym.

  - Hydrant DN52

 • W strefie pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego >500 MJ/m2 i powierzchni >200 m2

 • W strefie pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego 2, w której znajduje się pomieszczenie i powierzchni >100 m2 i gęstości obciążenia ogniowego >1000 MJ/m2

 • W budynku niskim lub średniowysokim przy wejściu do pomieszczeń PM lub technicznych o powierzchni >200 m2 i gęstości obciążenia ogniowego >500 MJ/m2 usytuowanych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III, ZL V

  Gdzie instalować hydrant? :

 • Przy wejściach do budynku i klatek schodowych na każdej kondygnacji budynku. W budynkach wysokich i wysokościowych zaleca się instalowanie zaworów 52 w przedsionkach przeciwpożarowych, a dopuszcza na klatkach schodowych

 • W przejściach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczególnych kondygnacji budynków wysokich i wysokościowych

 • Przy wejściach na poddasza

 • Przy wejściach na przestrzeń otwartą lub przy wyjściach ewakuacyjnych z pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, w szczególności zagrożonych wybuchem

  Kiedy wykonać przegląd? :

  Hydranty wewnętrzne jak i inne czynne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych według przepisów prawa podlegają przeglądom. Przegląd ten według wytycznych danego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej może być wykonywany z różną częstotliwością.
  Może to być 4 lub 2 razy w ciągu roku kalendarzowego, aczkolwiek nie rzadziej niż 1 raz w roku.