Oznakowanie

Znaki ochrony przeciwpożarowej oznaczają lokalizacje sprzętów pożarowych (gaśnic, instalacji gaśniczych, hydrantów czy telefonów alarmowych),
a także wskazują niebezpieczne substancje i dyktowane względami bezpieczeństwa pożarowego zakazy palenia, gaszenia wodą czy zastawiania bramy.

Poniżej kilka przykładów:

Drzwi przeciwpożarowe, Zamykać

Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo. Zamykać drzwi.

Drzwi przeciwpożarowe, Zamykać

Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo. Zamykać drzwi.

Ręczny ostrzegacz pożarowy

Uruchomienie alarmu pożarowego II stopnia z wezwaniem straży pożarnej

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Miejsce, w którym znajduje się przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Po wyzwoleniu odcina prąd w całym obiekcie.

System oddymiania

Hydrant zewnętrzny

Miejsce w którym znajduje się hydrant zewnętrzny

Hydrant wewnętrzny

Miejsce w którym znajduje się hydrant wewnętrzny

Gaśnica

Miejsce, w którym znajduje się gaśnica

Sprzęt przeciwpożarowy

Miejsce, w którym znajduje się sprzęt przeciwpożarowy

Nie używać dźwigu w przypadku pożaru

Wszystkie znaki bezpieczeństwa dostępne w zakładce sklep