Przeglądy okresowe

Sprawność systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, hydrantu czy innych urządzeń przeciwpożarowych to nie tylko niezbędny wymóg, lecz także ochrona życia, zdrowia czy mienia, dlatego warto zadbać o to, aby urządzenia te były okresowe sprawdzane pod kątem sprawności i na bieżąco usuwać usterki.

Naszą specjalnością jest sprawdzenie Twoich urządzeń i zapewnienie im sprawności, żeby w razie potrzeby zadziałały tak jak powinny.

Wykonujemy przeglądy okresowe:

  • Systemu sygnalizacji pożaru
  • Systemu oddymiania
  • Drzwi przeciwpożarowych
  • Bram przeciwpożarowych
  • Systemu detekcji CO/LPG
  • Systemu detekcji gazów wybuchowych
  • Hydrantów zewnętrzych
  • Hydrantów wewnętrznych
  • Gaśnic i agregatów gaśniczych
  • Oświetlenia awaryjnego