Instrukcja przeciwpożarowa

Dokument ten stanowi podstawę bezpieczeństwa budynku. Jego przygotowanie jest obowiązkiem właścicieli i zarządców budynków, zwłaszcza użyteczności publicznej, jak szkoły, szpitale, kina, urzędy, magazyny i budynki mieszkalne.

Najlepszą rekomendacją dla tworzonych przez nas Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest pozytywny ich odbiór przez Straż Pożarną. To dlatego, że nasi inżynierowie, specjaliści ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego, nie opierają się na szablonach.

W oparciu o wieloletnie doświadczenia tworzą instrukcje zgodne z charakterem i wymogami miejsca, dla którego instrukcje są przeznaczone. Każdorazowo opracowując instrukcję bezpieczeństwa pożarowego przyjeżdżamy i oglądamy obiekt, w którym ma zostać umieszczona.

Opracowując taki dokument bierzemy pod uwagę istniejące w budynku rozwiązania przeciwpożarowe – to do nich dostosowywane są opisy. Finalnie instrukcja bezpieczeństwa pożarowego:

  • precyzuje częstotliwość i sposób przeprowadzania przeglądów technicznych instalacji i wyposażenia przeciwpożarowego;

  • przekazuje zalecenia dotyczące zachowania w razie wybuchu pożaru;

  • zawiera plan obiektu z zaznaczonymi drogami ewakuacji, umiejscowieniem hydrantów i innych elementów wyposażenia przeciwpożarowego.