Przykład 4

Dbanie o właściwy stan gaśnic jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także obowiązkiem moralnym każdego właściciela budynku. W chwili pożaru gaśnica jest pierwszym elementem wyposażenia przeciwpożarowego, po który się sięga i którym walczy się z niebezpieczeństwem.

Prawo mówi, że gaśnice powinny być poddane sprawdzeniu nie rzadziej niż raz w roku. Tylko ich oględziny dokonane przez specjalistę z odpowiednim doświadczeniem mogą dać pewność, że gaśnice są sprawne i nie zawiodą w najbardziej krytycznym momencie.

Dysponujemy wykwalifikowanym zespołem specjalistów, którzy nie tylko stwierdzają zdatność gaśnicy do użytku, lecz – w razie wykrycia nieprawidłowości – dokonują naprawy.

Jeśli gaśnica była użyta; od daty jej zakupu lub ostatniego przeglądu minęło więcej niż 5 lat lub stwierdzone w niej nieprawidłowości wymagają dużego nakładu pracy i specjalistycznego sprzętu – zabieramy ją do naszego warsztatu. Państwo otrzymują wówczas identyczną gaśnicę zastępczą.

Jeśli naprawa gaśnicy nie będzie możliwa – mogą Państwo skorzystać z zakupu nowej gaśnicy w naszej firmie – asortyment jest naprawdę szeroki, a ceny atrakcyjne.

Dokonywane przez nas przeglądy zawsze kończą się oznaczeniem gaśnicy specjalną naklejką, która jest potwierdzeniem dopełnienia obowiązku przeglądu, sporządzamy także formularz dokumentujący przegląd.

Tworzymy również bazę Klientów, w której umieszczamy informacje o posiadanym przez Państwa sprzęcie oraz terminach przeglądów. Dzięki temu nie muszą Państwo o obowiązku przeglądu gaśnic pamiętać – my zainicjujemy kontakt i umówimy się z Państwem na dogodny termin.

Legalizację gaśnic wykonujemy zarówno w naszym sklepie stacjonarnym (w Rybniku), jak i na miejscu u Klienta.

Czynności, które wykonujemy w celu legalizacji gaśnicy, różnią się ze względu na jej rodzaj:

Gaśnice GS (na dwutlenek węgla)

 1. Oględziny gaśnicy: zidentyfikowanie jej, sprawdzenie trwałych oznakowań i ich porównanie z danymi na etykiecie, odszukanie i sprawdzenie daty trwałości zbiornika gaśnicy.
 2. Sprawdzenie stanu technicznego gaśnicy: jej zabezpieczeń (plomba i zawleczka), stanu zbiornika i zaworu, oględziny węża z prądownicą (jeśli występuje), przegląd etykiet.
 3. Zważenie gaśnicy w celu sprawdzenia ilości środka gaśniczego – porównanie uzyskanego wyniku z oznaczeniami na gaśnicy.
 4. Oznaczenie gaśnicy naklejką potwierdzającą jej zdatność do użytku oraz przeprowadzenie wymaganych badań. Na naklejce znajduje się także data kolejnego badania.

Gaśnice pod ciśnieniem stałym (typu x)

 1. Oględziny gaśnicy: zidentyfikowanie jej, sprawdzenie trwałych oznakowań i ich porównanie z danymi na etykiecie, odszukanie i sprawdzenie daty trwałości zbiornika gaśnicy, kontrola stanu węża.
 2. Sprawdzenie stanu technicznego gaśnicy: jej zabezpieczeń (plomba i zawleczka), stanu zbiornika i zaworu, oględziny węża z prądownicą (jeśli występuje), przegląd etykiet.
 3. Odczyt wskazania na manometrze.
 4. W gaśnicach wyprodukowanych przed 2000 rokiem – sprawdzenie prawidłowości działania manometru.
 5. Sprawdzenie ciśnienia wewnątrz zbiornika.
 6. Sprawdzenie stanu i ilości proszka gaśniczego.
 7. Naklejenie kontrolki potwierdzającej wykonanie badania i zdatność gaśnicy do użytku.

Gaśnice pod ciśnieniem zmiennym (typu z)

 1. Oględziny gaśnicy: zidentyfikowanie jej, sprawdzenie trwałych oznakowań i ich porównanie z danymi na etykiecie, odszukanie i sprawdzenie daty trwałości zbiornika gaśnicy, kontrola stanu węża.
 2. Sprawdzenie stanu technicznego gaśnicy: jej zabezpieczeń (plomba i zawleczka), stanu zbiornika i zaworu, przegląd etykiet.
 3. Oględziny węża i pistoletu/ prądownicy (jeśli występuje) w celu zlokalizowania widocznych uszkodzeń.
 4. Rozkręcenie gaśnicy: zważenie ładunku z odnotowaniem wartości i daty pomiaru, oględziny uszczelnień i konserwacja ich specjalnym olejem, sprawdzenie połączeń gwintowych, test zbijaka.
 5. Sprawdzenie ilości proszku gaśniczego.
 6. Oznaczenie gaśnicy naklejką potwierdzającą wykonanie przeglądu oraz informującą o dacie kolejnego badania.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i setkom zadowolonych Klientów mogą być Państwo pewni, że oddają gaśnice w dobre ręce, a nasz przegląd to rzeczywista gwarancja niezawodności!