Wszystkie budynki (poza mieszkalnymi), które mają minimum dwa wyjścia ewakuacyjne, muszą być wyposażone w odpowiednie znaki ułatwiające ewakuację w razie zagrożenia. To ważne – człowiek w niebezpieczeństwie nie myśli logicznie. Czytelne i dobrze rozplanowane znaki mogą pomóc uratować życie. Wiemy, jak je rozmieścić!

Jesteśmy zaznajomieni z prawem i normami dotyczącymi rozmieszczania znaków ewakuacyjnych. Zwracając się do nas otrzymają Państwo fachową i kompleksową pomoc.

Nasi inżynierowie pomogą dobrać, odpowiednio rozmieścić i zamontować znaki – tak, aby nie tylko były zgodne z prawem, lecz także rzeczywiście pomagały znaleźć drogę do wyjścia w krytycznym momencie. Znaki ewakuacyjne umieszczone przez naszą firmę w Państwa budynku będą ponadto okresowo przez nas sprawdzane i utrzymywane w prawidłowym stanie.

Dysponujemy także wszystkimi innymi znakami, które mogą podnosić komfort i bezpieczeństwo korzystania z budynków. To, oprócz znaków ewakuacyjnych, także znaki wskazujące miejsce umieszczenia urządzeń przeciwpożarowych, miejsca składowania materiałów niebezpiecznych oraz znaki informujące o zagrożeniu etc.

Dopełnienie obowiązku prawnego w tym zakresie przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających w budynków oraz bezpieczeństwa mienia. Ustawa określa jednakże obowiązki minimalne – ubezpieczyciel może domagać się znaków niewymaganych ustawą. Pomożemy Państwu zanalizować sytuację! Zapraszamy do kontaktu.