Oznakowanie budynków

Wszystkie budynki (poza mieszkalnymi), które mają minimum dwa wyjścia ewakuacyjne, muszą być wyposażone w odpowiednie znaki ułatwiające ewakuację w razie zagrożenia.
To ważne – człowiek w niebezpieczeństwie nie myśli logicznie.
Czytelne i dobrze rozplanowane znaki mogą pomóc uratować życie.

Pozwól, aby zajęli się tym specjaliści, którzy wiedzą jak rozmieścić oznakowanie ewakuacyjne w budynku!

 

Jesteśmy na bieżąco z prawem i z normami dotyczącymi rozmieszczania znaków ewakuacyjnych. Zachęcamy do kontaktu z nami, nasi specjaliści oferują Państwu fachową i kompleksową pomoc, pomogą dobrać i odpowiednio rozmieścić znaki – tak, aby nie tylko były zgodne z prawem, lecz pomagały znaleźć drogę do wyjścia w krytycznym momencie. Znaki ewakuacyjne umieszczone przez naszą firmę w Państwa budynku będą ponadto okresowo przez nas sprawdzane i utrzymywane w prawidłowym stanie. Dysponujemy także wszystkimi innymi znakami, które mogą podnosić komfort i bezpieczeństwo korzystania z budynków. Oprócz znaków ewakuacyjnych rozmieścimy znaki wskazujące miejsce umieszczenia urządzeń przeciwpożarowych, miejsca składowania materiałów niebezpiecznych oraz znaki informujące o zagrożeniu etc. Dobry dobór i rozmieszczenie znaków przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających w budynków oraz bezpieczeństwa mienia. Przepisy prawne określają obowiązki minimalne, a firma ubezpieczająca może domagać się znaków niewymaganych ustawą. Aby rozwiać wątpliwości zapraszamy do skontaktowania się z nami w celu przeanalizowania i utworzenia oferty specjalnej dla Państwa potrzeb.