Przeglądy hydrantów

Instalacje hydrantowe powinny być sprawdzane, a w razie potrzeby – poddawane konserwacji minimum raz w roku. Tak stanowi prawo.
Nie warto szukać tu oszczędności, bo straty wynikające z niesprawnej instalacji hydrantowej mogą znacznie przewyższyć koszty utrzymania w sprawności instalacji, a w wielu przypadkach ceną jest ludzkie zdrowie i życie.Hydrant zapewnia doprowadzenie odpowiedniej ilości wody w miejsce pożaru, bez niego gaszenie staje się utrudnione, a nawet niemożliwe.

Podczas przeglądu hydrantów sprawdzamy zarówno ogólny stan techniczny hydrantu, jak i poszczególnych jego części; dokonujemy oględzin przewodów; mierzymy ciśnienie poboru wody oraz jej podawania.

Po oględzinach zyskują Państwo pewność i gwarancję, że hydrant jest w stanie gotowości do użycia.
Zostaje także odpowiednio oznaczony: jako sprawdzony i zdatny do użytku lub uszkodzony – czyli wymagający naprawy.
Na oznaczeniu znajdą się także informacje o dacie wykonania przeglądu oraz o kolejnym jego terminie.

Każdorazowo sporządzamy protokół przeglądu hydrantu (zgodny z normą PN-EN), w którym umieszczone zostają wszystkie informacje z przeprowadzonego przeglądu, z opisem usuniętych usterek oraz zaleceniami. Protokołu zażądać może firma ubezpieczeniowa lub straż pożarna, dlatego ważne jest sporządzenie go w sposób właściwy.
Posiadamy odpowiednie przeszkolenie oraz doświadczenie w dokonywaniu badań instalacji hydrantowych.

Jesteśmy na bieżąco ze aktualnymi normami oraz zarządzeniami – daje to Państwu gwarancję przeprowadzania badań zgodnie z wymogami prawnymi.

Dysponujemy także wysokiej jakości miernikami, które posiadają odpowiednie certyfikaty i spełniają wymagane normy.
Dzięki temu mogą mieć Państwo pewność, że uzyskują wiarygodne wyniki, a instalacja hydrantowa zadziała w razie konieczności.

 

Nasza firma oferuje Państwu przeglądy i czynności konserwacyjne hydrantów wewnętrznych:

DN 19

DN 25

DN 33

DN 52

DN 52 suchy pion

DN 52 nawodniony pion

oraz hydrantów zewnętrznych

DN 80

DN 100

DN 150