Szkolenia

Szkolenia przeciwpożarowe łącznie ze sprzętem oraz odpowiednim oznakowaniem budynku stanowią komplet działań, jakie może i powinien podjąć odpowiedzialny właściciel budynku czy pracodawca.

Oferowane przez naszą firmę szkolenia PPOŻ to efekt wielu lat praktyki i doświadczeń zdobywanych na wielu polach działalności przeciwpożarowej.

Nasi wykładowcy są specjalistami, którzy dysponują wiedzą teoretyczną i praktyczną, posiadają odpowiednie wykształcenie, zaświadczenia, certyfikaty, a ich edukacja nie skończyła się na ich zdobyciu, lecz trwa nadal.

Szkolenia PPOŻ są prowadzone w ciekawy sposób, z wykorzystaniem metod aktywizujących słuchaczy. Nieustannie doskonalimy nasz warsztat wykładowczy, dzięki czemu możemy zaoferować najlepsze i najbardziej skuteczne formy nauczania.

Uczestnicy naszych szkoleń uczą się przez działanie, a wiedza przyswojona w toku szkoleń zostaje w pamięci na dłużej.

Ofertę w tym zakresie kierujemy do firm: do pracodawców oraz pracowników wszystkich szczebli.

Przeprowadzamy szkolenia, jakie wymagane są przez prawo. Kończą się one egzaminem i zaświadczeniem o odbytym szkoleniu.
Każde szkolenie to okazja, aby porozmawiać ze specjalistami i wieloletnimi praktykami – służymy Państwu swoją wiedzą.

Wiemy, że dzięki niej są Państwo bardziej bezpieczni – dlatego w szkolenia wkładamy serce i całą energię.

Bezpieczeństwo to największy dar,
jaki mogą Państwo otrzymać!