Dział serwisowy

Bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie niejednokrotnie może zależeć od sprawności i właściwego doboru posiadanego sprzętu ppoż. Sprzęt powinien być dobrej jakości i dostosowany do budynku, który jest wyposażany. Należy pamiętać, iż inny sprzęt będzie wymagany i użyteczny dla stacji paliw płynnych, inny dla stolarni, a jeszcze inny dla budynku hotelowego. Pierwsze skojarzenie to gaśnice, ale to tylko podstawa podstaw. Odpowiedni dobór sprzętu podręcznego i urządzeń może mieć kluczowy wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom i uniknięcia znacznych strat materialnych. Nasz Serwis nie ogranicza się do stwierdzenia sprawności, bądź nie.

Udzielimy rad, sugerujemy najwłaściwsze rozwiązania, aktywnie współpracujemy z klientem traktując bezpieczeństwo jego budynku jak swoje własne.

Jak często należy dokonywać
przeglądów urządzeń przeciwpożarowych?

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wszystkie urządzenia przeciwpożarowe oraz podręczny sprzęt gaśniczy podlegają okresowym przeglądom zgodnie z wytycznymi producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku – Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów – §3 pkt 3.
To samo rozporządzenie mówi nam również, że w przeglądy należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta lub zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami. Zatem mamy prawny obowiązek, aby wszystkie urządzenia przeciwpożarowe były sprawdzane, testowane, poddawane przeglądom technicznym i konserwacji zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) producenta.

Nasza firma świadczy usługi przeglądu sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych następujących rodzajów:

Lp. Usługa Montaż Serwis Przegląd Jak często należy dokonywać przeglądu?
1 Systemy sygnalizacji pożaru Tak Tak Tak Raz na kwartał
2 Systemy oddymiania grawitacyjnego Tak Tak Tak Raz na kwartał
3 Systemy oddymiania pneumatycznego Tak Tak Tak Raz na kwartał
4 Drzwi przeciwpożarowe Tak Tak Tak Raz na 1 rok
5 Bramy przeciwpożarowe   Tak Tak Raz na 1 rok
6 Systemy wykrywania CO / LPG w garażach Tak Tak Tak Raz na 1 rok
7 Systemy detekcji gazów wybuchowych Tak Tak Tak Raz na 1 rok
8 Hydranty wewnętrzne Tak Tak Tak Raz na 1 rok
9 Hydranty zewnętrzne Tak Tak Tak Raz na 1 rok
10 Gaśnice, agregaty Tak Tak Tak Raz na 1 rok
11 Oznakowanie bezpieczeństwa Tak Tak Tak Na bieżąco
12 Oświetlenie awaryjne Tak Tak Tak Raz na 1 rok
13 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu Tak Tak Tak Raz na 1 rok
14 Zbiornik przeciwpożarowy   Tak Tak Raz na 1 rok
15 Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe   Tak Tak Raz na 1 rok
           

Protokoły z przeprowadzonych przeglądów

Każdy przegląd zakończony zostaje protokołem poświadczającym wykonanie przeglądu oraz stwierdzającym poziom sprawności testowanych urządzeń. Klient otrzymując protokół ma pełny obraz stanu posiadanych urządzeń.

Protokoły przekazujemy w wersji papierowej, tak aby można było do nich wygodnie wrócić w każdej chwili.

Do każdego protokołu dołączamy świadectwa wzorcowania wykorzystywanych urządzeń oraz certyfikaty szkoleń naszych pracowników.